Ekipi ynë

Ekipi ynë

APEX aktualisht ka më shumë se 100 punëtorë, EKIPI JONË Të ketë aftësi koordinuese, shpirt pune në grup.Natyrë studioze dhe përkushtim.

Puna ekipore është shumë e rëndësishme në punën tonë. Është shumë shpesh që dikush nuk është në gjendje të kryejë një punë vetë. Ai ka nevojë për më shumë njerëz për ta përfunduar atë së bashku. Mund të themi se disa punë të rëndësishme nuk mund të bëheshin pa punë ekipore. Kina ka një thënie e vjetër "Uniteti është forcë", që do të thotë rëndësia e punës në grup.

Kulturë korporative

Një markë botërore mbështetet nga një kulturë korporative.Ne e kuptojmë plotësisht se kultura e saj korporative mund të formohet vetëm përmes Ndikimit, Infiltrimit dhe Integrimit.Zhvillimi i grupit tonë është mbështetur nga vlerat e saj thelbësore gjatë viteve të fundit -------Ndershmëria, Inovacioni, Përgjegjësia, Bashkëpunimi.

Ndershmëria

Grupi ynë i përmbahet gjithmonë parimit, të orientuar drejt njerëzve, menaxhimit të integritetit, cilësisë maksimale, reputacionit premium Ndershmëria është bërë burimi i vërtetë i avantazhit konkurrues të grupit tonë.

Duke pasur një shpirt të tillë, ne kemi hedhur çdo hap në mënyrë të qëndrueshme dhe të vendosur.

Inovacioni

Inovacioni është thelbi i kulturës sonë të grupit.

Inovacioni çon në zhvillim, i cili çon në rritjen e forcës, Të gjitha burojnë nga inovacioni.

Njerëzit tanë bëjnë risi në koncept, mekanizëm, teknologji dhe menaxhim.

Ndërmarrja jonë është përgjithmonë në një status të aktivizuar për të akomoduar ndryshimet strategjike dhe mjedisore dhe për t'u përgatitur për mundësitë e reja.

Përgjegjësia

Përgjegjësia i mundëson dikujt të ketë këmbëngulje.

Grupi ynë ka një ndjenjë të fortë përgjegjësie dhe misioni për klientët dhe shoqërinë.

Fuqia e një përgjegjësie të tillë nuk mund të shihet, por mund të ndihet.

Ka qenë gjithmonë forca shtytëse për zhvillimin e grupit tonë.

Bashkëpunimi

Bashkëpunimi është burimi i zhvillimit

Ne përpiqemi të ndërtojmë një grup bashkëpunues

Puna së bashku për të krijuar një situatë të favorshme konsiderohet si një objektiv shumë i rëndësishëm për zhvillimin e korporatës

Duke kryer në mënyrë efektive bashkëpunimin për integritetin,

Grupi ynë ka arritur të arrijë integrimin e burimeve, komplementaritetin reciprok,

Lërini njerëzit profesionistë të luajnë plotësisht në specialitetin e tyre

kgdj
44
11